Napsat dotaz

Administrativa Klubů - uzávěrka roku 2004 ???

2005-07-31 18:09:58 INFORMACE KLUBUM o plnění ADMIN.2004
K datu poslední aktualizace údajů k 27.6.2005 je situace následující:

1. Je registrováno 50 klubů, z toho jeden přidružený, který není členem ČSTV.
2. Kompletní doklady dodalo 16 klubů.
3. Část dokladů dodalo 6 klubů.
4. Pokud chtějí kluby obdržet příspěvky, musí doklady rychle doplnit.
5. Jedná se o čtyři dokumenty a všechny jsou nutné.
a] Zprávu o činnosti za rok 2004
b] Výkaz hospodaření za rok 2004
c] Seznam členů k 31.12.2004
d] Formulář Aktualizace údajů s aktuálně platnými údaji o klubu. Tento formulář je třeba zasílat vždy, když dojde ke změně v některé jeho položce, minimálně však jedenkrát ročně.

 

2005-05-03 17:30:01 Konec března je již nějakou dobu za námi a je třeba připomenout větu směrnice č.1.
Povinnost klubu je nejpozději do 31.3. běžného roku zaslat GS kopie dokumentů, které zaslal na OVV ČSTV.
K dnešnímu datu je stručná rekapitulace následující:
1. Je registrováno 50 klubů.
2. Kompletní doklady dodalo 9 klubů.
3. Částečné doklady dodalo 6 klubů.
Závěr si z tohoto přehledu udělejte sami.

2005-03-23 08:09:58 Rok 2004 je za námi, blíží se konec března 2005 a to je pro nás znamení, že je nejvyšší čas podání daňových přiznání.

 • Proto Vám připomínám, že je nutné poslat uzávěrku za rok 2004:
  Výkaz hospodaření, členskou základnu, zprávu o činnosti klubu a formulář Aktualizace údajů klubu.
  Adresa:
  Helena Biharyová, 332 01 Tymákov 29
  Tel.: 606272660
  Mail: bihary@zce.cz
 • Pokud chcete vyplatit cesťáky z MS nebo ME, je nutné splnit směrnici č. 4.

Směrnice v rubrice Řády a směrnice a Formulář Aktualizace údajů klubu je umístěn na webu archiv.mushing.cz rubrika Dokumenty.