Napsat dotaz

18.05.2013 svolává ČMSKSP společně s ČASS výroční členskou schůzi.

Dne 18.5.2013 od 10.00 hodin se ve Sportovním Gymnáziu Kladno, Plzeňská 3103, Kladno, uskuteční členské schůze obou sekcí. Program: 10.00h zahájení členských schůzí ČMSKSP a ČASS (odděleně) 12.30h oběd 13.00h diskuse 14.00h schůze STK obou sekcí Zhodnocení minulého volebního období

Program výroční členské schůze ČMSKSP 1. Stav ČMSKSP, organizace závodů a jejich financování 2. Volby do výboru STK Volby proběhnou podle platných stanov ČMSKSP Volební komise: Bude zvolena před zahájením voleb Volby jsou tajné. Současné STK Předseda: Roman Habásko sprint - Zdeněk Dolejš mid - Jiří Stejskal long - Pavel Kučera 3. Reprezentace ČMSKSP 4. Seznámení s problematikou FISTC 5. Zhodnocení minulého období, řády, směrnice 6. Diskuse Kdo může být kandidát do STK ČMSKSP ? Kandidátku nového výboru předkládá členstvu dosavadní výbor ČMSKSP Kandidáti do výboru nemusí být členem klubu. Zvolením se tak po dobu plnění funkce stávají automaticky členem ČMSKSP. Členstvo může předložit protikandidátku, přičemž do výboru ČMSKSP, se doporučuje zvolit vždy lichý počet a alespoň jednoho zástupce za sprint, za mid a za long a výbor může mít 5 až 7 členů. Nový výbor bude zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů Členem ČMSKSP je automaticky každý člen vedení a také oficiální administrátor pracující pro klub. Dále se jím může stát aktivní závodník se psím spřežením minimálně 15 letý, vlastnící závodní licenci, který se v poslední sportovní sezóně aktivně zúčastnil v ČR alespoň jednoho závodu na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen alespoň v jedné z kategorií - C1, C2, B1, B2, A1, U1, MB1, MU1, LB1, LU1) a podal do ČMSKSP přihlášku, nebo ten kdo je sportu jiným způsobem užitečný, podal do ČMSKSP přihlášku. Členem se stává dnem schválení přihlášky výborem ČMSKSP a to po dobu aktivní účasti alespoň v jednom závodě na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen v kategorii C1, C2, B1, B2, A1, U1, MB1, MU1, LB1, LU1) ve sportovní sezóně před konáním valné hromady, nebo po dobu vykonávání funkce, nebo po dobu jakékoliv užitečné spolupráce. Člen ČMSKSP s právem volby je automaticky každý člen ČMSKSP starší 18 let. Program schůze ČASS 1. Stav ČASS, doplnění nebo případné změny ve výborech 2. Hlasování o přijetí nových členů 3.Stav financování ČASS 4. Zhodnocení výsledků reprezentace za minulou sezonu 3. Diskuz Po skončení členské schůze obou sekcí proběhne uzavřené zasedání členů STK