Napsat dotaz

Závod Weightpullingu 12.5.2012 v Počernech u Karlových Varů

SHKČR za pomoci Krušnohorského sportovního klubu psích spřežení vás zve na 1.ročník soutěže v pullingu s možností plnění pracovní třídy. Více informací na: www.siberianhuskyklub.com

Místo konání: Fotbalový stadion Počerny u Karlových Varů Datum: sobota 12.5.2012 Začátek soutěže: 09:30 hodin Prezentace: v sobotu 12.5. od 7,30 do 9,00 hodin Veterinární podmínky: Platné očkování proti vzteklině, dále proti psince, parvoviróze, leptospiróze a infekčnímu zánětu jater ne starší jednoho roku a ne mladší jednoho měsíce. Veterinární osvědčení (atest) se nevyžaduje. Všechna zúčastněná zvířata musejí být klinicky zdráva. Veterinární přejímka psů proběhne při prezentaci, kdy každý předloží platný pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz. Bez tohoto dokladu nebude pes vpuštěn do areálu závodu. Háravé a březí feny jsou ze závodu vyloučeny. Zákaz startu pro psy s kupírovanýma ušima ! Kategorie: A - psi do 28 kg B - psi 28 až 40 kg C - psi nad 40 kg D - feny do 23 kg E - feny 23 až 31 kg F- feny nad 31 kg Doplňkové kategorie: Nejsilnější pes pullingu (násobek váhy) Nejsilnější fena pullingu (násobek váhy) Trať: Délka 6,5 m, vozík na kolejnicích Pokusy: Počet pokusů je omezen na 8 + 1 opravný na stejné zátěži, časový limit na jeden pokus je 90 sekund. Základní váha: 180 kg. Startovné: Startovné za prvního psa 130,- Kč a za každého dalšího 80,- Kč psa jednoho majitele, platí se při prezentaci. Uzávěrka přihlášek: 7.5.2012 Přihlášky na adresu: Roman Habásko, asamara@seznam.cz Pravidla: závod probíhá podle platných pravidel ČMPP Hlavní rozhodčí: Roman Habásko Ředitel závodů: Kateřina Kuráková Občerstvení: Po dobu konání pullingu zajištěno v prostorách fotbalového klubu, restaurace. Upozornění: Závodící psi musí být starší než 1 rok. Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí a plně zodpovídá za případné škody. Volné pobíhání psů není povoleno. Po dobu konání pullingu majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Soutěžící je povinen dodržovat řád ochrany zvířat a řídit se pokyny organizátorů. Majitel je povinen si po svém psu uklidit. Příjezd možný již v pátek po 16 hodině.