Ohlédnutí za historií

17. 03. 2021 | Martin Vrtěl

...první závody jsou odstartovány...

Nadešel čas, aby výbor klubu předložil členům program, který by znovu probudil jejich nadšení. Byl jsem pověřen uspořádat s krkonošskou oblastní skupinou první závody psích zápřahů v Československu. Bez Ivana Kobra by se to nepodařilo. Bydlel nad Pecí a…

01. 03. 2021 | Martin Vrtěl

Počátky závodů ve skijöringu u nás (do roku 1998)

16. března 1985 se konaly v Peci pod Sněžkou první oficiální závody psích spřežení u nás. Klub Českého horského psa zde pořádal otevřené klubové přebory, které zahájil závod ve skijöringu. Na trať vyjelo osmnáct závodníků, převážně s českými horskými psy.…