POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ČESKÉ ASOCIACE SLEDDOG SPORTŮ, Z.S.

Srdečně zveme i předsedu čistokrevné sekce Romana Zasadila a výbor čistokrevné sekce.

Datum konání: 8. 6. 2024

 Místo konání: hotel Horník, Tři Studně, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

 Čas konání: 10:00 hod do 15:00

 Program:

 • Zahájení schůze a volba předsedajícího
 • Sepsání listiny přítomných
 • Přednesení programu schůze – schválení programu
 • Ověření usnášeníschopnosti, určení zapisovatele a skrutátora
 • Seznámení se změnou poplatků za licenci
 • Představení nového webu mushing
 • Zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2023 a rozpočet 2024
 • Projednání podaných návrhů
 • Příjmání nových klubů
 • Přijetí nových členů
 • Diskuse
 • Závěr

Přihlášku ke členství do jednotlivých podsekcí a návrhy k projednání zasílejte na predseda@mushing.cz nejpozději do 5. 6. 2024

Každý návrh bude obsahovat následující:

 • Jméno předkladatele + klub
 • Popis návrh a popis současného stavu
 • Konkrétní body, jak návrhu dosáhnout
 • Má-li návrh nějakou finanční investici – její vyčíslení

 

Bc. Renata Válková
předseda ČASS
+420 604 968 488