Napsat dotaz

Mushing pod věží - Radíkovský cross(náhradní termín)

Datum akce: 12.12 - 13.12.2020
Místo konání: Chata pod Věží Radíkov u Olomouce
Závod vložil: Renáta Macková

Pořadatel: Hanácký mushers club, z.s.
Ředitel závodu: Renáta Macková
Hlavní rozhodčí: Petr Macek
Traťový komisař: Pavel Macek
Přihlášky: Petr Macek | https://www.hanackymushersclub.cz/podzimni-zavod/

Datum uzávěrky přihlášek: 09.12.2020
Datum odvolání závodu: 09.12.2020
Startovné: Mid: 400/500 Kč přihlášky pouze předem Start ve 2 a více třídách + 250 Kč za třídu k základnímu startovnému
Číslo účtu: 110899993/0300
Místo prezentace: Místo: Chata pod věží, Radíkov ve společenské místnosti (1. podlaží, venkovní schodiště u vjezdu do areálu)
Termín prezentace: 11.12.2020 18:00

Vypsané třídy: Dle závodního řádu
Popis trati: Popis trati: lesní a polní cesty s minimem asfaltu, středně náročná trať, rychlá, technická.
Start: — Starty — 1. kolo: 12.12.2020 sobota 11.00 h MCC, 12:00 h MID a cca 12.30 h Sprint cca 300 m od úvaziště 2. kolo: 13.12..2020 neděle 9.00 h (první MID) cca 300 m od úvaziště
Ubytování: Ubytování a parkovné: Chata pod věží, chatky, rezervace každý sám, kontakt p. Frank +420 736 209 252, Radíkov u Olomouce rezervace@chataradikov.cz
Stravování: Stravování: Chata pod věží - Radíkov
Veterinární podmínky: Veterinární podmínky: psi chovatelů z ČR musí být doprovázeny veterinárním osvědčením, které nahrazuje pas nebo očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) obsahující záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině tzn. pes je vakcinován proti vzteklině ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkován. V dokladu doprovázející zvíře musí být uvedena doba účinnosti.
Zvláštnosti a upozornění pořadatele: Informace ohledně závodu naleznete :https://www.hanackymushersclub.cz/propozice-podzim/ Přísný zákaz volného pobíhání psů i mimo areál závodu od 12.12.-13.12..2020!!! Neuposlechnutí trestáno diskvalifikací. Prosíme udržujte pořádek (úklid nejen po psech). Prosíme o omezení tréninků v okolí závodu od 6.12-13.12..2020. Při prezentaci bude kontrolován očkovací průkaz (povinné očkování), mějte ho prosím u sebe. Svou účastí na akci dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním Vaší osoby.